Sens bitcoin

Cum funcționează Bitcoin? - Bitcoin

În acest sens, este necesară în special o nouă clarificare a domeniului de aplicare al scutirilor pentru operațiunile financiare. II — Cadrul juridic 2. În măsura în care Curtea a interpretat această din urmă dispoziție, interpretarea poate fi aplicată și în prezenta cauză. În legislația suedeză se regăsesc dispoziții corespunzătoare prevederilor din dreptul Uniunii menționate mai sus. III — Litigiul principal 6.

sens bitcoin cum să atragi oamenii pe internet pentru a câștiga bani

Prețul unei unități bitcoin se calculează în funcție de cursul de schimb indicat de o anumită platformă virtuală de schimb, la care se adaugă, respectiv din care se scade un anumit procent cu sens bitcoin de contraprestație pentru intermedierea schimbului.

Potrivit constatărilor instanței de trimitere, bitcoin este acceptată ca mijloc de plată de către anumite persoane și profesioniști care desfășoară activități comerciale pe internet.

Voi investi în crearea unei criptomonede. În ce criptomonedă să investim acum. Ce este Ethereum

Monedele bitcoin sunt stocate sub formă de date informatice pe calculatorul unui utilizator sau al unui alt prestator de servicii, iar transferul se realizează numai electronic.

Această monedă nu provine de la un anumit emitent, ci este creată pe internet cu ajutorul unui algoritm programat de către o persoană încă necunoscută. Bitcoin nu este prevăzută ca mijloc de plată în legislația niciunui stat.

sens bitcoin data expirării cme bitcoin futures

Administrația financiară suedeză a atacat în justiție acest aviz. IV — Procedura în fața Curții 9. În procedura în fața Curții au depus observații scrise cu privire la aceste întrebări autoritatea fiscală suedeză Skatteverketdomnul Hedqvist, Republica Federală Germania, Republica Estonia sens bitcoin Comisia Europeană. V — Apreciere juridică Prezenta cauză are sens bitcoin obiect două probleme diferite. Pe de o parte, este vorba despre caracterul impozabil al operațiunilor de schimb, așadar despre problema dacă această activitate constituie o operațiune impozabilă prevăzută de Directiva TVA litera A de mai jos.

A — Schimbul de monede bitcoin ca serviciu prestat cu titlu oneros Prin intermediul primei întrebări preliminare, instanța de trimitere dorește să știe dacă activitatea pe care intenționează să o desfășoare domnul Hedqvist trebuie considerată o prestare de servicii cu titlu oneros în sensul articolului 2 alineatul  1 litera  c din Directiva TVA sens bitcoin, astfel, dacă este supusă în principiu taxei pe valoarea adăugată.

Astfel, Curtea a considerat că acest transfer nu constituie nici o livrare de bunuri, nici o prestare de servicii, întrucât monedele reprezintă mijloace legale de plată  4.

sens bitcoin btcon enerator instrument cum să câștigi bani

În ceea ce privește serviciul de schimb impozabil, Curtea a sens bitcoin că, în principiu, sunt efectuate cu titlu oneros schimburile în care există o diferență de preț între prețul de cumpărare și prețul de vânzare al respectivelor valute.

Dimpotrivă, acesta nu poate fi, în principiu  6decât o contraprestație pentru o operațiune taxabilă, întrucât taxa pe valoarea adăugată este o taxă percepută asupra consumului final de bunuri  7.

sens bitcoin prețul de bază al unei opțiuni

Spre deosebire de aur sau de țigări, de exemplu, care sunt sau au fost folosite în mod direct sau indirect ca mijloc de plată, mijloacele legale de plată moderne nu prezintă în principiu nicio altă posibilitate de utilizare practică decât aceea a unui mijloc de plată. Funcția lor se limitează în cazul sens bitcoin operațiuni la a facilita schimbul de bunuri în economia națională; în această calitate, ele nu sunt însă consumate sau utilizate ca bunuri.

Ceea ce este valabil în cazul mijloacelor legale de plată, ar trebui să fie sens bitcoin și pentru celelalte mijloace de plată care îndeplinesc exclusiv această funcție. Chiar dacă asemenea mijloace de plată pure nu sunt prevăzute de lege și nu sunt supravegheate, ele îndeplinesc totuși, sens bitcoin perspectiva taxei pe valoarea adăugată, aceeași funcție ca mijloacele de plată legale; prin urmare, în concordanță cu principiul neutralității fiscale — în ipostaza sa sens bitcoin principiu al egalității de tratament  8  —, acestea trebuie tratate în principiu în același mod.

Această concluzie este în concordanță cu jurisprudența. Potrivit constatărilor instanței de trimitere, și monedele bitcoin reprezintă un mijloc de plată pur. Singurul scop în care acestea sunt deținute este acela de a fi folosite la un anumit moment la rândul lor ca sens bitcoin de plată.

Cum funcționează Bitcoin?

Rezultă, așadar, că jurisprudența din Hotărârea First National Bank of Chicago trebuie aplicată și la moneda bitcoin. Transferul acesteia nu reprezintă ca atare o operațiune impozabilă. Dar întrucât domnul Hedqvist intenționează să cumpere și să vândă moneda bitcoin în schimbul coroanelor suedeze, operațiune al cărei preț este prevăzut cu un adaos față de cursul de schimb al unei anumite burse electronice, activitatea sa o include și pe aceea de prestare de servicii cu titlu oneros conform articolului 2 alineatul  1 litera  c din Directiva TVA, sub sens bitcoin unui schimb.

B — Scutirea schimbului de monedă bitcoin În al doilea rând, trebuie să se clarifice problema dacă sens bitcoin constând în schimbul de monedă bitcoin în coroane suedeze reprezintă o operațiune scutită în conformitate cu articolul  alineatul  1 din Directiva TVA. În ordonanța de trimitere sunt enumerate în mod întemeiat ca scutiri relevante în speță operațiunile de la literele  de și  f din directiva menționată.

În continuare, vom analiza aceste operațiuni în ordine inversă. Operațiuni cu valori mobiliare [ litera  f ] Cu toate acestea, astfel cum a stabilit Curtea, articolul  alineatul  1 litera  f din Directiva TVA cuprinde numai drepturi de proprietate asupra unei persoane juridice, creanțe împotriva unui anumit debitor, precum și drepturile aflate în legătură sens bitcoin aceste drepturi  Nici coroana suedeză, nici bitcoin nu intră în vreuna dintre aceste categorii.

Prin urmare, scutirea prevăzută la articolul  alineatul  1 litera  f sens bitcoin Directiva TVA nu este aplicabilă în prezenta cauză. Operațiuni cu mijloace de plată [ litera  e ] În continuare, se ridică problema dacă este aplicabilă scutirea prevăzută la articolul  alineatul  1 litera  e din Directiva TVA.

Prima condiție care trebuie îndeplinită pentru a sens bitcoin scutirea este existența unei legături cu mijloacele de plată, indiferent dacă sunt sau nu sunt sub formă de numerar. Formularea este, sens bitcoin siguranță, largă, întrucât în cele din urmă orice operațiune plătită cu bani privește și un mijloc de plată. În acest caz, transferul mijloacelor de plată reprezintă contraprestația pentru o livrare de bunuri sau pentru prestarea unor servicii.

Tranzacționare BITCOIN CFD

Operațiunea taxabilă este în aceste cazuri — așa cum am arătat  14  — serviciul reprezentat de schimb. Cu toate acestea, în ceea ce privește prezentul caz referitor la schimbul de coroane suedeze, care în Regatul Suediei reprezintă un mijloc legal de plată, și de monede bitcoin, care nu sunt recunoscute ca mijloc legal de plată în niciun stat, se ridică următoarea întrebare: este necesar ca ambele monede între care se face schimbul să fie recunoscute ca mijloace legale de plată?

Articolul  alineatul  1 litera  e din Directiva TVA nu oferă un răspuns neechivoc la această întrebare. Astfel, potrivit redactării textului în sens bitcoin engleză, ar fi suficient și să existe un schimb în care numai una dintre părți folosește un mijloc legal de plată, precum, în speță, coroana suedeză.

Astfel, toate celelalte monede, inclusiv monedele virtuale precum bitcoins, având alte forme decât în numerar, ar putea fi scutite sens bitcoin taxă. Astfel, potrivit acestei versiuni, este determinant efectul liberatoriu al mijlocului de plată.

Lucruri ce trebuiesc ştiute

Totuși, și moneda bitcoin poate avea efect liberatoriu, dacă părțile au convenit astfel. Având în sens bitcoin diferențele dintre versiunile lingvistice, problema legată de mijlocul de plată la care se referă scutirea prevăzută care sunt pierderile la tranzacționarea opțiunilor articolul  alineatul  1 litera  e din Directiva TVA poate fi soluționată numai prin raportare la finalitatea acestei scutiri  În orice caz, are caracter de operațiune financiară și schimbul de mijloace de plată pure în care este implicat — precum în speță — numai un mijloc legal de plată.

Această sens bitcoin rezultă chiar și numai din faptul că, astfel cum am arătat în cele ce precedă  19transferul unui mijloc de plată pur îndeplinește în contextul taxei pe valoarea adăugată numai funcția de plată.

sens bitcoin lucrați de la domiciliu designer autocad

Scutirea de TVA are întotdeauna ca urmare reducerea costurilor aferente prestației respective. În speță, aceasta se referă la prestarea de servicii de schimb privind mijloace de plată pure.

OUBLIEZ LE BITCOIN - Ces 2 crypto sont l'Avenir

Scutirea nu este însă limitată la monedele țărilor din Sens bitcoin. Sunt scutite toate monedele de pe mapamond. Se circumscrie acestui scop și scutirea schimbului de mijloace legale de plată în mijloace de plată care nu au un statut legal, dar care sunt totuși — precum bitcoin din speță — mijloace de plată pure.

În plus, articolul  alineatul  1 litera  e din Directiva TVA este în concordanță cu dreptul primar  20 și trebuie interpretat în special în lumina principiului general al egalității de tratament prevăzut la articolul 20 din Carta drepturilor fundamentale. În acest sens, Curtea face deseori referire la principiul neutralității fiscale și arată că este necesar ca, în vederea realizării neutralității concurențiale în materie de TVA, operațiunile echivalente să fie taxate în același mod  Având în vedere cele prezentate mai sus, în speță ar trebui să existe o diferență esențială între sens bitcoin de mijloace legale de plată în mijloace de plată de asemenea legale și schimbul de mijloace legale de plată în mijloace de plată pure — în speță, în monedă bitcoin — pentru a se putea justifica un tratament diferit.

Legalitatea monedei bitcoin după țară sau teritoriu

Aceasta pentru că ambele mijloace de plată îndeplinesc aceeași funcție în măsura în care sunt acceptate pe piață ca mijloace de plată. Argumentele invocate în special de Republica Federală Germania referitoare la lipsa de stabilitate valorică și la riscul de fraude pe care îl prezintă bitcoin nu sunt de natură a justifica un tratament diferit.

Independent de aspectul dacă, în funcție de monedă, astfel de riscuri ar putea exista și în cazul mijloacelor de plată legale, astfel de considerații sunt relevante numai în cadrul măsurilor de supraveghere a piețelor financiare de către stat, dar nu și în privința legislației în materie de TVA.

Operațiuni cu instrumente negociabile [ litera  d ] Este posibil ca, în pofida sens bitcoin noastre, Curtea să rețină că scutirea prevăzută pentru mijloacele de plată la articolul  alineatul  1 litera  e din Directiva TVA nu este aplicabilă sens bitcoin speță, întrucât bitcoin nu este un mijloc de plată legal.

În acest caz, trebuie să se examineze și dacă sens bitcoin cumva scutirea prevăzută la articolul  alineatul  1 litera  d din Sens bitcoin TVA ar putea fi aplicată în speță operațiunilor privind instrumentele negociabile.

sens bitcoin cum să faci bani dacă nu lipsește nimic

În Hotărârea Granton Advertising, Curtea a arătat că scutirea cuprinde diferite forme ale transferului de bani  Cu toate acestea, aplicarea acestei scutiri în prezenta cauză nu este posibilă pentru două motive.

În speță însă nu sunt schimbate drepturi asupra monedei bitcoin, ci chiar monede bitcoin. Având sens bitcoin vedere aceste constatări, nu trebuie să se clarifice aspectul dacă această scutire — astfel cum a susținut Republica Estonia — cuprinde numai drepturile privind mijloacele legale de plată. În al doilea rând, în ceea ce privește scutirea operațiunilor privind moneda în sine, există o prevedere specială, și anume scutirea de la articolul  alineatul  1 litera  e din Directiva TVA, a cărei aplicabilitate a fost analizată în secțiunea precedentă.

Operațiunile care se referă în mod direct la monede fie sunt scutite în temeiul dispoziției speciale de la articolul  alineatul  1 litera  e din Directiva TVA, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la acest articol, fie nu sunt deloc scutite. În caz contrar, condițiile sens bitcoin pentru această scutire ar fi în cele din urmă lipsite de relevanță. Prin urmare, scutirea prevăzută la articolul  alineatul  1 litera  d din Directiva TVA nu este în niciun caz aplicabilă în speță.

VI — Concluzie

Asevedeași