Refuzul de a exercita o opțiune.

LUMEN NASHS 2020 - Mirela Dobrilă: Considerations and Jurisprudential Aspects Regarding ...

Miss Redmond, They have invested in the put option. D-soară Redmond, ei au investit în opțiunea de plasare a banilor. The Commission shares the expert's opinion that postal savings certificates cannot be considered 'structured' products on the usual definition by reason merely of the put option embedded in them.

Rosas, îndeplinind funcția de președinte al Camerei a doua, și domnii U. Lõhmus raportorA. Ó Caoimh, A. Arabadjiev și C.

Comisia este de aceeași părere cu expertul în privința faptului că certificatele de economii poștale nu pot fi considerate produse "structurate", conform definiției obișnuite, din simplul motiv al opțiunii de vânzare pe care o includ. Garanțiile sunt descrise mai detaliat la considerentele și opțiunea de vânzare în considerentele For example, if the repurchase price is expected to significantly exceed the market value of the asset, this may indicate that the customer has a significant economic incentive to exercise the put option.

Account Options

De exemplu, dacă se preconizează că prețul de recumpărare va depăși semnificativ valoarea de piață a activului, acest lucru poate să indice că există un stimulent economic suficient pentru exercitarea opțiunii put de către client. The difference between the ordinary shares issued and the ordinary shares received from satisfying the put option 30 incremental ordinary shares is added to the denominator in calculating diluted earnings per share.

refuzul de a exercita o opțiune

Diferența dintre cele de acțiuni ordinare emise și cele de acțiuni ordinare rezultate din satisfacerea opțiunilor de vânzare 30 de acțiuni ordinare incrementale se adaugă la numitor în calcularea rezultatului pe refuzul de a exercita o opțiune diluate. The value of the put option is close to nil since the formula used refuzul de a exercita o opțiune determining the sale price of the shares is similar to the one used to determine the net equity of the EIF.

Valoarea opțiunii de cumpărare este aproape de zero deoarece formula folosită pentru determinarea prețului de vânzare al acțiunilor este asemănătoare celei folosite pentru determinarea capitalului propriu net al FEI. Drept consecință, opțiunea de vânzare este considerată ca fiind aplicabilă după aderare.

refuzul de a exercita o opțiune

The put option right expires on 22 June Dreptul opțiunii de vânzare expiră la 22 iunie As explained above, in principle two kinds of events remain under which the Put Option right can be exercised. Așa cum a fost explicat mai sus, în principiu rămân două feluri de cazuri în care se poate exercita dreptul opțiunii de vânzare.

A intervenit o problemă.

Totuși, Comisia consideră că din ziua în care a fost acordată, opțiunea de vânzare implică un drept cu o anumită valoare pentru GECB. With respect to the triggering events, the Put Option would be sufficiently defined at least as far as the four specifically listed validity claims are concerned.

refuzul de a exercita o opțiune

În ceea ce privește evenimentele inițiale, opțiunea de vânzare ar fi suficient definită cel puțin cu privire la cele patru acțiuni privind valabilitatea listate în mod specific. As will be described below, the Put Option is also not sufficiently defined and capped in itself. Așa cum va fi descris mai jos, însăși opțiunea de vânzare nu este suficient definită și limitată.

Traducere "exercita opțiunea" în engleză

This is however merely a matter of quantification and does not detract from the fact that the Put Option represented an immediate financial advantage for AGB. Totuși, aceasta este doar o chestiune de cuantificare și nu înlătură faptul că opțiunea de vânzare a reprezentat un avantaj financiar imediat pentru AGB.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "exercita opțiunea" în engleză exercise the option Alte traduceri Pentru finanțarea cu opțiuni care pot fi exercitate la discreția instituției, trebuie luați în considerare factorii legați de reputație care pot limita capacitatea instituției de a-și exercita opțiunea. For funding with options exercisable at the institution's discretion, reputational factors that may limit the institution's ability to exercise the option shall be taken into account. În plus, GIE rămân în sistemul TT pentru o perioadă scurtă de timp, și anume cele două săptămâni necesare pentru a exercita opțiunea din contractul de leasing și pentru a permite proprietarului de nave să își exercite opțiunea asociată contractului de navlosire.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Statul trebuie să respecte opţiunea cetăţenilor care refuză actele biometrice Refuzul acestor documente, percepute ca un atac la adresa libertăţii persoanei şi o încălcare a dreptului la viaţă privată, este legitimat de exercitarea dreptului cuprins la art. La acestea se mai adaugă şi art. La capitolul recomandări, la punctul 4. În momentul în care Holger Haibach prezenta acest raport, România avea paşapoarte biometrice deja de doi ani şi ne este greu să credem că dintre toate statele membre ale Uniunii Europene ţara noastră ar avea o legislaţie specifică foarte limpede.

Asevedeași